Projecten » Gerealiseerd » Molenwijk


Molenwijk
In opdracht van CBRE Global Investors heeft PMS de gehele herontwikkeling begeleid van winkelcentrum Molenwijk in Amsterdam-Noord.Bijna alle ondernemers zijn binnen het bestaande project gereloceerd. Een bijkomende probleem was de aanwezigheid van grote hoeveelheden asbest, waardoor een aantal ondernemingen tijdelijk de deuren heeft moeten sluiten. Na de herontwikkeling heeft CBRE een huurderstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de score de hoogste was van alle projecten binnen het fonds. 

Programma
Herontwikkeling 4.000 m2

Betrokken Partijen
Belegger CBRE Global Investors NL BV

Onze creativiteit en de wil tot samenwerking kunnen complexe stedelijke problemen in korte tijd een unieke oplossing geven.

Property Management Services is sterk door haar kleinschaligheid en hecht waarde aan een persoonlijke benadering.