Projecten » Gerealiseerd » Biggelaar


Biggelaar
Door P.M.S. is voor deze locatie een bijzondere oplossing bedacht. Door een winkelcentrum in een split-level niveau te bouwen (2.70 meter + straatniveau en 1.50 meter - straatniveau) kon op een locatie van 3.300 m2 een winkelcentrum worden ontwikkeld met daarboven een parkeergarage.

Programma
winkels 5.000 m2
parkeergarage 380 pp

Betrokken Partijen

Onze creativiteit en de wil tot samenwerking kunnen complexe stedelijke problemen in korte tijd een unieke oplossing geven.

Property Management Services is sterk door haar kleinschaligheid en hecht waarde aan een persoonlijke benadering.