Property Management Services Vastgoed B.V.

Nieuwbouw of herontwikkeling van winkelcentra, waarbij sprake is van sterke integratie van functies, is het voornaamste werkterrein van P.M.S. Projecten worden zowel in opdracht van Verenigingen van Eigenaren en institutionele beleggers als op eigen risico gerealiseerd.
Property Management Services is opgericht in 1986 en inmiddels uitgegroeid tot een landelijk werkende allround projectontwikkelaar. Zij functioneert als spil in het samenspel van vormgevers, overheden, financiers, bouwers en toekomstige gebruikers. Het doel is het behalen van een voor alle partijen optimaal resultaat en het creëren van een gebruiks- en investeringsvriendelijk project. P.M.S. staat voor een marktgerichte pragmatische aanpak van de problematiek met respect voor de historie van de stad.
De persoonlijke aanpak en nauwe betrokkenheid stonden keer op keer garant voor een succesvol eindproduct, waarin de consument centraal staat. Niet voor niets heeft P.M.S. tweemaal de NRW-Jaarprijs gewonnen en driemaal zijn projecten voor deze prijs genomineerd.

Onze creativiteit en de wil tot samenwerking kunnen complexe stedelijke problemen in korte tijd een unieke oplossing geven.

Property Management Services is sterk door haar kleinschaligheid en hecht waarde aan een persoonlijke benadering.